Preise checken & Buchen

Im Hotzenwald

ZEITRAUM / SAISON

Typ A

MIETPREIS   PRO   TAG

Typ B

MIETPREIS   PRO   TAG

06.02.21 - 10.07.21

31,50  € 37,50  €

10.07.21 - 28.08.21

38,50  € 47,50 €

28.08.21 - 23.10.21

31,50  € 37,50  €

23.10.21 - 18.12.21

28,50  € 34,50  €

18.12.21 - 26.12.21

38,50  € 47,50 €

26.12.21 - 06.01.22

40,50  € 50,50 €